fbpx

Den danske Barnehagen Kornumgård har vært en stor inspirator i forhold til det å tenke på barnehagens uterom som fysiske adskilte rom. De kan være avgrenset, men må ikke. Det skal være flyt i uterommet slik at det rent fysisk atdskilles forskjellige lek, så ikke barna forstyrrer hverandre unødig med forskjellige lek.

At barna er bidragsytere til leken og at det vi lager ikke er fastlåst og statisk. Det betyr at vi lager noen rammer som barna kan bruke til å skape sin egen lek. Noe er fast og noe kan de utforme og bestemme selv med materialer vi legger til rette for.

At vi lager fleksible lekeområder som kan brukes til forskjellige ting:

Fotballplass, grovmotorisk løype, byggeplass, den ene dagen sykehus, den andre dagen sjørøverskip

La barna få være kreative og bruke egen fantasi, hvis de kan, hvis ikke så kan vi hjelpe dem på vei.

De store barna har andre behov enn de mellomste, og de minste, jo eldre jo mindre statisk