fbpx

Lek og motorikk

Lek, motorikk, kognitiv utvikling, språk og sosial kompetanse henger tett sammen.

Et miljø som gir både utfordringer og trygghet vil i stor grad stimulere utvikling på disse områdene.
Et spennende og romslig fysisk miljø og tilstedeværende voksne som legger til rette for og støtter utvikling og samspill, vil gi barn et mer stimulerende miljø enn flate gulv, mye innetid og leker som blir ferdig utforsket på kort tid, leker som er ”ferdiglaget” til kun en type bruk.

Vi planlegger uteområdets ulike rom nøye for å skape varierte lekemuligheter og et bredt spekter av utfordringer og muligheter. Det er viktig at de voksne er gode rollemodeller for barna i alle slags typer aktiviteter. De voksnes tilrettelegging og hverdagslige arbeid som rollemodeller på utelekeplassen, legger til rette for variert utfoldelse og motorisk utvikling.